bergheim

5-1A

Status

Solgt

ID

5-1A

Totalpris

BRA kvm.

66

Etg.

1

Felleskostnader pr. måned

Felleskostnader

Innskudd

Fellesgjeld

Renter første 10 år/mnd 5,45 %

Tillegg avdrag etter etter 10 år/mnd

Meld interesse for enheten
 
 

Tilbake til oversikt