bergheim

4-1B

Status

Solgt

ID

4-1B

Totalpris

BRA kvm.

66

Etg.

1

Totale kost./mnd

Felleskostnader

Innskudd

Fellesgjeld

Renter første 10 år/mnd 4 %

Tillegg avdrag etter etter 10 år/mnd

Meld interesse for enheten
 
 

Tilbake til oversikt