bergheim

Om nabolaget

---

Inspirert av naturen

---

De 20 bygningene på Nedre Siljustøl er beslektet utseendemessig. Alle byggene oppføres med utstrakt bruk av tre til både konstruksjon og fasade, men orienteres ulikt så uterom og hvert tun blir unikt. I sør bygger vi lavt for å sørge for godt lysinnslipp og gode solforhold – og mot skogen i nord bygger vi høyere slik at man får fin utsikt over området.Et eventyr for store og små

---

På Nedre Siljustøl tas naturen inn i nabolaget. Her begrenses størrelsen på private hager til fordel for store, bilfrie fellesarealer hvor barna kan leke fritt. Mellom byggene renner en bekk (maks 20 cm dyp) som knytter bomiljøene sammen. Her blir det blant annet drivhus, bålplass, ballbane, flere lekeplasser, frukttrær, blåbærlyng, insektshotell, sykkelverksted og felleshus for store og små anledninger.

Flere av fasilitetene vil komme når felt BB3 bygges.